Дзензерський Віктор Олександрович

 

Директор Інституту

Герой України

доктор технічних наук, професор,

академік Транспортної академії наук,

лауреат Державної премії України

в галузі науки і техніки,

повний кавалер ордену "За заслуги"

Народився в 1944 р. в селищі Кельменці Чернівецької обл. У 1965 році закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Металофізика». З 1967 р. працює у фізико-технічному інституті низьких температур АН УРСР. З 1968 р. у ДВІМ АН УРСР (Дніпропетровське відділення Інституту механіки). У 1974 році закінчив аспірантуру Інституту металургії ім. О.О. Байкова АН СРСР, у 1975 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Визначення складу надпровідних фаз метастабільних бінарних сплавів» і став кандидатом фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика твердого тіла».

На потязі 1980 - 1989 рр. він працював в ІТМ та ІГТМ АН України. У 1991 році йому було присвоєно звання старшого наукового співробітника. У 1998 році він захистив докторську дисертацію за темою «Научно-технические основы создания высокоскоростного наземного транспорта с использованием электродинамической левитации», йому присуджено ступінь доктора технічних наук. У 1999 році йому було присвоєно вчене звання професора за спеціальністю «Динаміка і міцність машин». У 1992 р. обраний дійсним членом і академіком-секретарем «Відділення промисловий, міський, трубопровідний, нові і нетрадиційні види транспорту» Транспортної академії України.

Відомий вчений і видатний спеціаліст з науково-технічних основ створення високошвидкісного наземного транспорту на магнітному підвісі та найбільш авторитетний в Україні та країнах СНД фахівець з розробки та серійного виробництва акумуляторів.