Структура Інституту

В Інституті 5 наукових відділів, 1 науково-організаційний відділ і одна випробувальна лабораторія, є аспірантура, яка може готувати фахівців високої кваліфікації за 6 спеціальностями.

  • Відділ Надпровідних магнітних систем, завідувач відділу / Дзензерський Віктор Олександрович, д. т. н., професор
  • Відділ Технічної механіки та енергетичних систем, завідувач відділу / Тарасов Сергій Васильович, к. т. н., ст. н. с.
  • Відділ Систем керування транспортними засобами, завідувач відділу Плаксін Сергій Вікторович, д. ф.-м. н., ст. н. с.
  • Відділ Електротехнічних комплексів та хімічних джерел струму транспортного призначення, завідувач відділу Бурилов Сергій Володимирович, к. ф.-м. н., ст. н. с.
  • Відділ Динаміки і міцності нових видів транспорту, завідувач відділу Хачапурідзе Микола Михайлович, к. т. н., ст. н. с.